ZWROT KOSZTÓW

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu Załącznik-1-Wniosek-o-zwrot-kosztów-przejazdu Załącznik-2-Oświadczenie-zwrot-kosztów-dojazdu Załącznik-3-Umowa-użyczenia Załącznik-4-Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Załącznik-5-Oświadczenie opieka nad dzieckie do lat 7 lub osobą zależną Załącznik-6-Wzór Umowa zlecenie

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WSPARCIA FINANSOWEGO

FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS Regulamin-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-Biznes-Planu Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Karta-oceny-formalnej-Biznes-Planu Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Karta-oceny-merytorycznej-Biznes-Planu Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Oświadczenie-o-udzielonej-pomocy-de-minimis Załącznik-nr-6-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-umowy-na-udzielenie-wsparcia-finansowego Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-Biznes-Planu Załącznik-nr-7-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-umowy-na-udzielenie-finansowego wsparcia pomostowego Załącznik-nr-8-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-Vat Zal.8_FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS … WZÓR Oświadczenie dla osób odchodzących z KRUS na ZUS Wzór umowy na pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Formularz-rekrutacyjny Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Deklaracja-udziału-w-projekcie Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-bezrob-niezarejestr Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-biernej-zawodowo Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-7-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Karta-oceny-rozmowy-kwalifikacyjnej-oraz-wyników-testu-kompetencji

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast