DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W związku z zakończeniem procesu oceny  biznes planów oraz rekomendacją do dofinansowania w ramach projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”, uprzejmie prosimy Uczestników/czki projektu, których biznesplany są rekomendowane do dofinansowania o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 24.08.2018 r., wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających założenie własnej działalności gospodarczej tj.: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kopia Read more about DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ POMOSTOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI[…]

Planowane terminy oceny biznes planów

Informujemy, iż dnia 20.07.2018 r. został zakończony nabór biznes planów wraz z załącznikami do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”. Planowane terminy dokonywania oceny biznes planów: do 27.07.2018 r. trwać będzie ocena formalna złożonych biznes planów, od dnia 30.07.2018 r. do 06.08.2018 r. trwać będzie ocena merytoryczna złożonych biznes planów. Wstępna lista rankingowa biznes planów Read more about Planowane terminy oceny biznes planów[…]

Nabór biznes planów w ramach projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż nabór biznes planów w ramach projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” prowadzony będzie od 9 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. Biznes plany należy składać osobiście w Biurze Projektu, ul. M. Dąbrowskiej 15, Tarnobrzeg, II piętro, pokój nr 211, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za Read more about Nabór biznes planów w ramach projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”[…]

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA”

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA REZERWOWA MĘŻCZYZN DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA REZERWOWA KOBIET DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA MĘŻCZYZN NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH LISTA KOBIET NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH   Dodatkowo informujemy, że osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji są kierowane do DORADCY ZAWODOWEGO, Read more about WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA”[…]

Zakończenie naboru do projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.04.2018 r. zakończono nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dostępne będą na stronie internetowej i biurze projektu oraz wysłane do Uczestników w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia naboru. II etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą Read more about Zakończenie naboru do projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA”[…]

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 17 KWIETNIA 2018 r.!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z brakiem założonej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” przedłużona zostaje rekrutacja do dnia 17.04.2018 r. Do projektu szczególnie zapraszamy osoby  spełniające kryteria rekrutacji określonew Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i Read more about PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 17 KWIETNIA 2018 r.![…]

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 29 marzec – 12 kwiecień 2018 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. w ramach projektu oferujemy: – bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze, Read more about KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 29 marzec – 12 kwiecień 2018 r.[…]

Zmiany w Regulaminach

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż na stronie projektu zamieszczone zostały zaktualizowane nowe obowiązujące wzory poniższych dokumentów: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz Załącznik nr 1 – Wzór Biznes Planu Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT Dokumenty znajdują się w zakładce „Do Read more about Zmiany w Regulaminach[…]

Planowane terminy oceny biznes planów

Informujemy, iż dnia 12.01.2018 r. został zakończony nabór biznes planów wraz z załącznikami do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja”. Planowane terminy dokonywania oceny biznes planów: do 15.01.2018 r. trwać będzie ocena formalna złożonych biznes planów, od dnia 16.01.2018 r. do 23.01.2018 r. trwać będzie ocena merytoryczna złożonych biznes planów. Wstępna lista rankingowa biznes planów Read more about Planowane terminy oceny biznes planów[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast