WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA”

LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI

LISTA REZERWOWA MĘŻCZYZN DO II ETAPU REKRUTACJI

LISTA REZERWOWA KOBIET DO II ETAPU REKRUTACJI

LISTA MĘŻCZYZN NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH

LISTA KOBIET NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH

 

Dodatkowo informujemy, że osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji są kierowane do DORADCY ZAWODOWEGO, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Każdy Kandydat/ka zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zostanie poinformowana telefonicznie o terminie spotkania z doradcą zawodowym.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast