ZWROT KOSZTÓW

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu Załącznik-1-Wniosek-o-zwrot-kosztów-przejazdu Załącznik-2-Oświadczenie-zwrot-kosztów-dojazdu Załącznik-3-Umowa-użyczenia Załącznik-4-Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Załącznik-5-Oświadczenie opieka nad dzieckie do lat 7 lub osobą zależną Załącznik-6-Wzór Umowa zlecenie

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA”

LISTA KANDYDATÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW FORMALNYCH LISTA RANKINGOWA KOBIET ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI   Dodatkowo informujemy, że osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji są kierowane do DORADCY ZAWODOWEGO, który przeprowadzi z Kandydatami/Kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną oraz test kompetencji weryfikujący predyspozycje Kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy Kandydat/ka zakwalifikowany Read more about WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA”[…]

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 9 LISTOPADA 2017 r.!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w związku z brakiem założonej liczby Kandydatów/Kandydatek do projektu„Czas przedsiębiorczości – II edycja” przedłużona zostaje rekrutacja do dnia 09.11.2017r. Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin Read more about PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” DO 9 LISTOPADA 2017 r.![…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast