DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WSPARCIA FINANSOWEGO

FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS

Regulamin-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-Biznes-Planu

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Karta-oceny-formalnej-Biznes-Planu

Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Karta-oceny-merytorycznej-Biznes-Planu

Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Oświadczenie-o-udzielonej-pomocy-de-minimis

Załącznik-nr-6-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-umowy-na-udzielenie-wsparcia-finansowego

Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-Biznes-Planu

Załącznik-nr-7-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-umowy-na-udzielenie-finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik-nr-8-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-Vat

Zal.8_FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS … WZÓR

Oświadczenie dla osób odchodzących z KRUS na ZUS

Wzór umowy na pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze

Dodaj komentarz

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast