Informacja

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w: Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w Punktach rekrutacyjnych: – Leżajsku przy ul. Targowej 9 pok. 6 (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju) – w Kolbuszowej przy Read more about Informacja[…]

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WSPARCIA FINANSOWEGO

FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS Regulamin-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-przyznawania-środków-finansowych-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-Biznes-Planu Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Karta-oceny-formalnej-Biznes-Planu Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Karta-oceny-merytorycznej-Biznes-Planu Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Oświadczenie-o-udzielonej-pomocy-de-minimis Załącznik-nr-6-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-umowy-na-udzielenie-wsparcia-finansowego Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wniosek-o-ponowne-rozpatrzenie-Biznes-Planu Załącznik-nr-7-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Wzór-umowy-na-udzielenie-finansowego wsparcia pomostowego Załącznik-nr-8-do-Regulaminu-przyznawania-środków-na-rozwój-przedsiębiorczości-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-Vat Zal.8_FORMULARZ-POMOCY-DE-MINIMIS … WZÓR Oświadczenie dla osób odchodzących z KRUS na ZUS Wzór umowy na pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Formularz-rekrutacyjny Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Deklaracja-udziału-w-projekcie Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-bezrob-niezarejestr Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-biernej-zawodowo Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacyjnego Załącznik-nr-7-do-Regulaminu-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-Karta-oceny-rozmowy-kwalifikacyjnej-oraz-wyników-testu-kompetencji

REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 23 października – 6 listopada 2017 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. w ramach projektu oferujemy: – bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze, – Read more about REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 23 października – 6 listopada 2017 r.[…]

O PROJEKCIE

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 1 październik 2017 roku rozpoczęła na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.  Okres realizacji projektu: październik 2017 r. – Read more about O PROJEKCIE[…]

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast